Kết quả tìm kiếm

Tìm kiếm nhanh
Quốc tịch của người lao động
Quốc tịch của người lao động
Ngành nghề
Ngành nghề
Địa điểm làm việc
Địa điểm làm việc
×
1 ~ 10 Đơn hàng / 40 Đơn hàng

Nhân viên chăm sóc tại viện dưỡng lão đặc biệt

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 170,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 240,000 yên
Địa điểm làm việc
TokyoSumida Ku
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 16:00 (giải lao 60 phút)
② 8: 30-17: 30 (giải lao 60 phút)
③ 10:00 đến 19:00 (giải lao 60 phút)
④ 17: 00-9: 00 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00125
 • Không cần kinh nghiệm
 • Có ca đêm

Nhân viên cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 114,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 201,000 yên
Địa điểm làm việc
FukuokaFukuokaShiMinamiKu
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 6:00 đến 15:00 (giải lao 60 phút)
② 8: 30-17: 30 (giải lao 60 phút)
③ 11:00 đến 20:00 (giải lao 60 phút)
④ 16: 30-9: 30 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00114
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên chăm sóc tại cơ sở chăm sóc người già

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Myanmar

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 187,480 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 258,120 yên
Địa điểm làm việc
KanagawaYokohamaShiAobaKu
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 16:00 (giải lao 60 phút)
② 9: 00-18: 00 (giải lao 60 phút)
③ 10:00 đến 19:00 (giải lao 60 phút)
④ 11: 00-20: 00 (giải lao 60 phút)
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00113
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Myanmar

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 150,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 214,000 yên
Địa điểm làm việc
FukuokaFukuokaShiHigashiKu
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 16:00 (giải lao 60 phút)
② 8: 30-17: 30 (giải lao 60 phút)
③ 10:00 đến 19:00 (giải lao 60 phút)
④ 17: 30-9: 30 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
*Ca đêm sẽ bắt đầu sau khi hiểu rõ nhiệm vụ của ca ngày.Thời gian bắt đầu sẽ được xác định dựa trên mức độ thành thạo công việc của bạn.
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00112
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 150,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 211,000 yên
Địa điểm làm việc
OsakaOsakaShiSumiyoshiKu
Giờ làm việc
[Ca ngày]
8:30 đến 17:00 (giải lao 60 phút)
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00111
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên chăm sóc tại cơ sở chăm sóc

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 140,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 250,000 yên
Địa điểm làm việc
ChibaIchikawa Shi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 15:30 (giải lao 60 phút)
② 9: 30-18: 00 (giải lao 60 phút)
③ 11:00 đến 19:30 (giải lao 60 phút)
④ 16: 45-9: 45 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
*Ca đêm sẽ bắt đầu sau khi hiểu rõ nhiệm vụ của ca ngày.Thời gian bắt đầu sẽ được xác định dựa trên mức độ thành thạo công việc của bạn.
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00108
 • Có ca đêm

Công tác chăm sóc điều dưỡng tại cơ sở người cao tuổi

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 140,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 280,000 yên
Địa điểm làm việc
ChibaIchikawa Shi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 15:30 (giải lao 60 phút)
② 9: 30-18: 00 (giải lao 60 phút)
③ 11:00 đến 19:30 (giải lao 60 phút)
④ 16: 45-9: 45 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
*Ca đêm sẽ bắt đầu sau khi hiểu rõ nhiệm vụ của ca ngày.Thời gian bắt đầu sẽ được xác định dựa trên mức độ thành thạo công việc của bạn.
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00107
 • Có ca đêm

Nhân viên hỗ trợ cơ sở điều dưỡng

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 140,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 245,000 yên
Địa điểm làm việc
KanagawaChigasaki Shi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc] *Hệ thống làm việc được sửa đổi 1 tháng
①7:00-16:00 (nghỉ giải lao 60 phút/làm việc thực tế 8 giờ)
②8:30-17:30 (nghỉ giải lao 60 phút/làm việc thực tế 8 giờ)
③10:30-19:30 (nghỉ giải lao 60 phút/làm việc thực tế 8 giờ)
④17:00-9:00 ngày hôm sau (nghỉ giải lao 120 phút/làm việc thực tế 14 giờ)
*Ca đêm sẽ bắt đầu sau khi hiểu rõ nhiệm vụ của ca ngày.Thời gian bắt đầu sẽ được xác định dựa trên mức độ thành thạo công việc của bạn.
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00106
 • Có ca đêm

Hỗ trợ các cụ trong viện dưỡng lão

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 191,436 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 211,436 yên
Địa điểm làm việc
KanagawaOdawara Shi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 16:00 (giải lao 60 phút)
② 12: 00-21: 00 (giải lao 60 phút)
③ Từ 21h00-7h00 ngày hôm sau (nghỉ 120 phút)
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00105
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Hỗ trợ cư dân tại nhà nhóm

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 162,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 212,000 yên
Địa điểm làm việc
GifuKaizuShi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 9:00 đến 18:00 (giải lao 60 phút)
② 9: 30-18: 30 (giải lao 60 phút)
③ Từ 17h00-10h00 ngày hôm sau (nghỉ 120 phút)
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00104
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Bạn có muốn đăng xuất không?