Kết quả tìm kiếm

Tìm kiếm nhanh
Quốc tịch của người lao động
Quốc tịch của người lao động
Ngành nghề
Ngành nghề
Địa điểm làm việc
Địa điểm làm việc
×
1 ~ 10 Đơn hàng / 72 Đơn hàng

Nhân viên hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 247,600 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 247,600 yên
Địa điểm làm việc
Tokorozawa, Tỉnh Saitama
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
(Ca sớm) 7h-00h (nghỉ giải lao 16 phút)
(Ca ngày) 9:00 - 18:00 (giải lao 60 phút)
(Ca muộn) 11:00-20:00 (nghỉ giải lao 60 phút)
(Ca đêm) 17h30 - 9h30 hôm sau (nghỉ trưa 180 phút)
Mã đơn
B00220
 • Có phòng ngủ riêng
 • Có ca đêm
 • Có thưởng, có tăng lương
 • Có hỗ trợ bữa ăn

Chăm sóc người già tại viện dưỡng lão

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Indonesia
 • Myanmar

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 180,000 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 246,000 yên
Địa điểm làm việc
Tokyo KotoKu
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 15:45 (giải lao 60 phút)
② 8:30 đến 17:15 (giải lao 60 phút)
③ 10:45 đến 19:30 (giải lao 60 phút)
④ 16:30 đến 9:30 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
*Sẽ bắt đầu làm ca đêm sau khi đã hiểu rõ nhiệm vụ của ca ngày.Thời gian bắt đầu sẽ được xác định dựa trên mức độ thành thạo công việc của bạn.
*Có các ca khác .
Mã đơn
B00202
 • Có ca đêm
 • Có thưởng, có tăng lương

Hỗ trợ tại các cơ sở chăm sóc người già

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Myanmar

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 139,000 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 248,500 yên
Địa điểm làm việc
KanagawaHadano Shi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 15:30 (giải lao 60 phút)
② 9:00 đến 17:30 (giải lao 60 phút)
③ 11:30 đến 20:00 (giải lao 60 phút)
④ 17:00 đến 9:30 ngày hôm sau (giải lao 150 phút)
*Sẽ bắt đầu làm ca đêm sau khi đã hiểu rõ nhiệm vụ của ca ngày.Thời gian bắt đầu sẽ được xác định dựa trên mức độ thành thạo công việc của bạn.
*Có các ca khác .
Mã đơn
B00201
 • Có ca đêm
 • Có thưởng, có tăng lương

Hỗ trợ người cao tuổi tại viện dưỡng lão

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 153,000 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 234,500 yên
Địa điểm làm việc
Thành phố Sanda, tỉnh Hyogo
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:30 đến 16:15 (giải lao 45 phút)
② 9:00 đến 17:45 (giải lao 45 phút)
③ 11:30 đến 19:45 (giải lao 45 phút)
④ 17:00 đến 9:00 ngày hôm sau (giải lao 60 phút)
*Có các ca khác .
Mã đơn
B00200
 • Có ca đêm
 • Có thưởng, có tăng lương

Không yêu cầu kinh nghiệm! Chăm sóc người cao tuổi tại viện dưỡng lão

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 140,000 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 250,000 yên
Địa điểm làm việc
TokyoOta Ku
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 15:30 (giải lao 60 phút)
② 9:30 đến 18:00 (giải lao 60 phút)
③ 10:30 đến 19:00 (giải lao 60 phút)
④ 16:45 đến 9:45 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
*Có các ca khác .
Mã đơn
B00199
 • Có ca đêm

Chăm sóc người già tại cơ sở

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Myanmar

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 151,000 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 192,100 yên
Địa điểm làm việc
SaitamaWako Shi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 16:00 (giải lao 60 phút)
② 7:30 đến 16:30 (giải lao 60 phút)
③ 8:30 đến 17:30 (giải lao 60 phút)
*Có các ca khác .
Mã đơn
B00198
 • Có ca đêm
 • Có thưởng, có tăng lương

Nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 159,940 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 217,340 yên
Địa điểm làm việc
Totsuka Thành phố Yokohama Tỉnh Kanagawa
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 8:30 đến 17:00 (giải lao 60 phút)
② 16:30 đến 9:00 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
* Có ca làm khác. Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin.
Mã đơn
B00197
 • Có ca đêm
 • Có thưởng, có tăng lương

nhân viên viện dưỡng lão

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 223,500 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 223,500 yên
Địa điểm làm việc
KanagawaYokohamaShiTsurumiKu
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
<ca sớm> 7:00-16:00 (giải lao 60 phút)
<Ca ngày> 8:30-17:30 (nghỉ lao 60 phút)
<Ca muộn> 13:30-22:00 (giải lao 60 phút)
<Ca đêm> 22:00 - 7:00 ngày hôm sau (giải lao 60 phút)
Mã đơn
B00174
 • Có ca đêm
 • Có thưởng, có tăng lương

Nhân viên chăm sóc điều dưỡng tại cơ sở người cao tuổi

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Indonesia
 • Myanmar

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 182,000 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 299,000 yên
Địa điểm làm việc
TokyoShinjuku Ku
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
<ca sớm> 7:00-16:00 (giải lao 60 phút)
<Ca ngày> 8:30-17:30 (nghỉ lao 60 phút)
<Ca muộn> 13:30-22:00 (giải lao 60 phút)
<Ca đêm> 22:00 - 7:00 ngày hôm sau (giải lao 60 phút)
Mã đơn
A01049
 • Không cần kinh nghiệm
 • Có ca đêm
 • Có thưởng, có tăng lương

Nhân viên chăm sóc tại các cơ sở phúc lợi

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 151,000 yên ~
[Lương trung bình hàng tháng] 231,900 yên
Địa điểm làm việc
SaitamaWako Shi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
Ca sớm 7:00-16:00 (Nghỉ 60 phút)
Ca sớm 7:30-16:30 (Nghỉ 60 phút)
Ca ngày 8:30-17:30 (nghỉ 60 phút)
Ca muộn 10:45-19:45 (Nghỉ 60 phút)
Ca đêm từ 16h30 đến 9h00 ngày hôm sau (nghỉ 120 phút)
* Làm việc 5 ngày một tuần
* Hệ thống giờ làm việc thay đổi (thay đổi theo đơn vị tháng)
Mã đơn
A01017
 • Có phòng ngủ riêng
 • Có ca đêm
 • Có thưởng, có tăng lương

Bạn có muốn đăng xuất không?