Kết quả tìm kiếm

Tìm kiếm nhanh
Quốc tịch của người lao động
Quốc tịch của người lao động
Ngành nghề
Ngành nghề
Địa điểm làm việc
Địa điểm làm việc
×
1 ~ 10 Đơn hàng / 15 Đơn hàng

Kiểm tra rong biển

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Indonesia
 • Philippines

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành chế biến thực phẩm
Nghề nghiệp
Chế biến thực phẩm
Mức lương
[Lương theo giờ] 1,030 yên ~
Địa điểm làm việc
MieKuwana Shi
Giờ làm việc
[Ca ngày]
8:30-17:20 (nghỉ 12:30-13:20)
Mã đơn
A00057
 • Không cần kinh nghiệm
 • Nghỉ T7, CN và ngày lễ
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 150,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 211,000 yên
Địa điểm làm việc
OsakaOsakaShiSumiyoshiKu
Giờ làm việc
[Ca ngày]
8:30 đến 17:00 (giải lao 60 phút)
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00111
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên điều dưỡng tại cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 142,500 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 223,400 yên
Địa điểm làm việc
HyogoKobeShiNadaKu
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:30 đến 16:00 (giải lao 60 phút)
② 9: 00-17: 30 (giải lao 60 phút)
③ 9:30 đến 18:00 (giải lao 60 phút)
④ 16: 30-9: 30 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
* Các ca khác có sẵn.
Mã đơn
B00088
 • Có ca đêm
 • Tăng ca nhiều
 • đưa đón khi về công ty
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên chăm sóc cơ sở điều dưỡng

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 150,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 239,560 yên
Địa điểm làm việc
OsakaOsakaShiHigashisumiyoshiKu
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 8:30 đến 17:00 (giải lao 60 phút)
② Từ 16h30 đến 9h00 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
* Các ca khác có sẵn.
Mã đơn
B00080
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên chăm sóc tại nhà điều dưỡng

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Myanmar

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 153,500 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 196,500 yên
Địa điểm làm việc
HyogoKobeShiNishiKu
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:30 đến 16:30 (giải lao 80 phút)
② 9: 00-18: 00 (giải lao 80 phút)
③ 11:00 đến 20:00 (giải lao 80 phút)
④ 17: 00-9: 15 ngày hôm sau (giải lao 80 phút)
* Các ca khác có sẵn.
Mã đơn
B00079
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên chăm sóc điều dưỡng tại các cơ sở

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 166,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 217,500 yên
Địa điểm làm việc
HyogoTakarazuka Shi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 15:15 (giải lao 60 phút)
② 9: 00-17: 15 (giải lao 60 phút)
③ 11:30 đến 19:30 (giải lao 45 phút)
④ 17: 00-9: 15 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
*Cũng có các ca khác .
Mã đơn
B00069
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Chăm sóc điều dưỡng tại các cơ sở mới thành lập

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 162,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 219,000 yên
Địa điểm làm việc
OsakaThích Ý
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:00 đến 16:00 (giải lao 60 phút)
② 8: 30-17: 30 (giải lao 60 phút)
③ 13:00 đến 22:00 (giải lao 60 phút)
④ 16: 00-8: 00 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
* Các ca khác có sẵn.
Mã đơn
B00046
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên nhà dưỡng lão

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 170,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 221,000 yên
Địa điểm làm việc
HyogoMinamiawaji Shi
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:15 đến 16:15 (giải lao 60 phút)
② 8: 30-17: 30 (giải lao 60 phút)
③ 10:00 đến 19:00 (giải lao 60 phút)
④ 16: 30-10: 30 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
* Các ca khác có sẵn.
Mã đơn
B00042
 • Không cần kinh nghiệm
 • Có phòng riêng
 • Có ca đêm

Điều dưỡng viên tại viện dưỡng lão

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia
 • Philippines
 • Trung Quốc
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • Campuchia
 • Yêu cầu khác

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 98,444 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 257,144 yên
Địa điểm làm việc
OsakaOsakaShi Minato Ku
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:30 đến 16:30 (giải lao 60 phút)
② 10: 00-19: 00 (giải lao 60 phút)
③ 11:00 đến 20:00 (giải lao 60 phút)
④ 17: 30-10: 30 ngày hôm sau (giải lao 120 phút)
* Các ca khác có sẵn.
Mã đơn
B00037
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Nhân viên chăm sóc tại nhà điều dưỡng

Nhân viên nước ngoài năng động

 • Việt Nam
 • Indonesia

特定技能

Kỹ năng đặc định

Ngành nghề
Ngành điều dưỡng
Nghề nghiệp
Hộ lý
Mức lương
[Lương hàng tháng] 152,000 yên ~
[Ví dụ về lương tháng trung bình khoảng] 214,500 yên
Địa điểm làm việc
OsakaMinamikawachiGunKananCho
Giờ làm việc
[Thời gian làm việc]
① 7:30 đến 16:30 (giải lao 60 phút)
② 9: 00-18: 00 (giải lao 60 phút)
③ 11:00 đến 20:00 (giải lao 60 phút)
④ 16: 30-9: 30 (giải lao 120 phút)
* Các ca khác có sẵn.
Mã đơn
B00018
 • Có ca đêm
 • Có thưởng tăng lương

Bạn có muốn đăng xuất không?